Saltum Fjernvarmeværk
                                 A.M.B.A.

Tilbage til forsiden

Generelle oplysninger vedr. drift og driftsforstyrrelser:

         Vandtab på ledningsnettet.  

Vi har fundet den utæthed der var på vores ledningsnet og det var en stikledning på Fælledvej denne gang, men forbrugerne anmodes fortsat om at holde øje med tegn på varmt fjernvarmevand i bygninger og haver (specielt varme og fugtige rum og lignende der tyder på udslip af varmt vand). Endvidere bør man holde øje med, om man har et forbrug af vand selv om alle haner er lukket. Det kunne tyde på en utæt i varmtvandsbeholder.

 

Udskiftning af de gamle rør på Bundgårdsvej sker på mandag og vi regner med at vi starter omkring kl. 8:00 hvor vi afbryder for varmen til vejen, vi vil igen forsøge at gøre det så hurtigt som muligt for at genere vores forbrugere så lidt som det er muligt.

 

Den sidste del af reetablering af Fælledvej er i store træk ved at være færdigt.

 

Opdateret 30-11-2017