Saltum Fjernvarmeværk
                                 A.M.B.A.

Tilbage til forsiden

Generelle oplysninger vedr. drift og driftsforstyrrelser:

         Vandtab på ledningsnettet.  

  • Det er generelt et vandtab på ca. 1 m³ i døgnet.
    Forbrugerne anmodes fortsat om at holde øje med tegn på varmt fjernvarmevand i bygninger og haver (specielt varme og fugtige rum og lignende der tyder på udslip af varmt vand). Endvidere bør man holde øje med, om man har et forbrug af vand selv om alle haner er lukket. Det kunne tyde på en utæt varmtvandsbeholder.

 

  • Vi er nu færdig med at udskifte eksisterende gamle returmålere til nye fremløbsmålere med fjernaflæsning.
  • Dette giver vores forbrugere en bedre mulighed for selv at konstatere hvis der skulle være event. utætheder eller lækager på husets eget varme anlæg.

 

  • Hvis uheldet skulle være ude og man har haft nogle utætte rør inde i huset vil forsikringen sandsynligvis også betale det registrerede merforbrug der har været i den pågældende periode.

 

 

   

 

Opdateret 23-07-2017