Saltum Fjernvarmeværk
                                 A.M.B.A.

Tilbage til forsiden

Generelle oplysninger vedr. drift og driftsforstyrrelser:

         Vandtab på ledningsnettet.  

Vi har fundet de utætheder der var på vores ledningsnet, men forbrugerne anmodes fortsat om at holde øje med tegn på varmt fjernvarmevand i bygninger og haver (specielt varme og fugtige rum og lignende der tyder på udslip af varmt vand). Endvidere bør man holde øje med, om man har et forbrug af vand selv om alle haner er lukket. Det kunne tyde på en utæt i varmtvandsbeholder.

 

 

Opdateret 28 – 01 - 2018