Saltum Fjernvarmeværk
                                 A.M.B.A.

Tilbage til forsiden

 

 

            Nærværende vedtægt, samt almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering og tekniske leveringsbestemmelser for Saltum varmeværk er vedtaget af andelsselskabets generalforsamlinger den 17. september og den 15. oktober 2014 og meddelt til Energitilsynet.

  VÆRKET er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelserne.

 Meddelelse om ændringer af ”Vedtægter”, ”Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering”, ”Tekniske leveringsbestemmelser” og ”Takstblad” sker ved direkte henvendelse til ejer/lejer. Meddelelse herom gives pr. brev eller via BETALINGSSERVICE - meddelelsen.

Ved levering af ydelser fra værket følges retningslinjer angivet i følgende dokumenter: