Saltum Fjernvarmeværk
                                 A.M.B.A.

Bestyrelsen

Tilbage til forsiden

Værkets siddende bestyrelse har følgende sammensætning:

Bestyrelsespost

Navn

Telefon

Mobil

Mail

Formand

Ole Hejlesen

 

40941919

obh@nordfiber.dk

Næstformand

Henning

Sørensen

98881277

28560979

hso@landbonord.dk

Kasserer

Bent Thomsen

98881164

53352788

bht@nordfiber.dk

Sekretær

Asger

Fuglsang

afuglsang@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Erik Dahl

Nielsen

erik_dahl_nielsen@yahoo.dk