Saltum Fjernvarmeværk
                                 A.M.B.A.

Bestyrelsen

Tilbage til forsiden

Værkets siddende bestyrelse har følgende sammensætning:

Bestyrelsespost

Navn

Telefon

Mobil

Mail

Formand

Ole Hejlesen

 

40941919

obh@adr.dk

Næstformand

Jens Chr. Jensen

98881644

40204869

jensen@nordfiber.dk

Kasserer

Bent Thomsen

98881164

53352788

bht@nordfiber.dk

Sekretær

Henning Sørensen

98881277

28560979

hso@landbonord.dk

Bestyrelsesmedl.

Svend Hovalt

98881989

41815440

svendhovalti@gmail.com