Saltum Fjernvarmeværk
                                 A.M.B.A.

Bestyrelsen

Tilbage til forsiden

Værkets siddende bestyrelse har følgende sammensætning:

Bestyrelsespost

Navn

Telefon

Mobil

Mail

Formand

Ole B. Hejlesen

 

40941919

obh@nordfiber.dk

Næstformand

Henrik C. Pedersen

40713470

Mollebakken19@lightmail.dk

Kasserer

Palle

Hermansen

40531078

info@saltum-autohandel.dk

Bestyrelsesmedlem

Kurt

Rasmussen

30248128

Kurt.rasmussen@ymail.com

Bestyrelsesmedlem

Henrik

Møller

40557036

Henrik_moeller86@hotmail.com